Tiến độ thi công dự án ngày 31/08/2016

Tiến độ thi công dự án Thăng Long Victory  ngày 31/08/2016

Hiện tại toà T2 đã sơn mặt ngoài và hoàn thiện nội thất bên trong

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh sửa hay xóa bài viết này, và bắt đầu viết blog!